• 425 Street Name, UK, London
  • (123) 456-7890
  • admin@yourdomain.com
DONEAZA

DONATII

 

Orice donatie care ar putea sa ajute la buna desfasurare a activitatii asociatiei noastre este intotdeauna binevenita. Daca te-ai descis sa sprijini asociatia, donatiile se pot face in contul asociatiei:

Cod IBAN: RO83BRDE4455SV0819334450
B.R.D. Agentia Grivita
Asociatia Pacientilor cu Tumori Neuroendocrine
Cod de identificare fiscala: 27095991

Bld.G-ral Ghe. Magheru, Nr.29, Ap.24A,
Sector 1, Bucuresti
Tel: +40 31 107 0421

prin ordin de plata, prin mandat postal de la orice oficiu postal sau prin depunere direct in contul APTNR la orice sucursala a oricarei banci din tara.

SPONSORIZARI

 

Daca sunteti persoana juridica, puteti opta ca o parte din impozitul pe profit datorat statului sa fie directionat catre APTNR pentru a sprijini proiectele derulate de asociatie. Prin implicarea dumneavoastra, oferiti pacientilor cu tumori neuroendocrine o noua sansa.
Incheiati un contract de sponsotizare cu Asociatia Pacientilor cu Tumori Neuroendocrine din Romania si veti deduce 20% din impozitul pe profit, in limita a 3% din cifra de afaceri (art. 31alin. 4 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal).

Sponsorizarea reprezinta actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare in vederea sustinerii unor activitati fara scop lucrativ desfa-surate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii. Potrivit legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulte-rioare, sponsorizarea se realizeaza pe baza de contract incheiat in forma scrisa intre sponsor si beneficiar, cu specificarea obiectului, valorii si duratei sponso-rizarii, precum si adrepturilor si obligatiilor partilor.

In cazul unei sponsorizari constand in bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic incheiat, la valoarea lor reala in momentul predarii catre beneficiar.

Orice firma are dreptul sa acorde sponsorizari si peste limitele mentionate, insa pentru suma ce depaseste limita indicata se plateste impozit pe profit.

CONTRACT DE SPONSORIZARE

________________________________________

Sponsorizarea trebuie sa fie inregistrata in contabilitate in anul pentru care se face plata impozitului (anul anterior momentului platii efective). Prevederile articolului 31, alin. 4 din Legea 571/2003 privin Codul Fiscal, sunt aplicabile tuturor contribuabililor platitori de impozite pe profit, indiferent de sursele din care acestia realizeaza veniturile, din Romania sau din strainatate.

Sunt deductibile si cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei sau produselor in baza unui contract scris. Sunt incluse in aceasta categorie si bunurile sau serviciile promotionale. (art. 21.(2) d) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal).

Pot fi astfel cuprinse in categoria cheltuielilor cu reclama si deduse din baza impozabila actiuni cum ar fi sprijinirea unui eveniment ONG la care participa un numar mai mare de persoane (concurs, inaugurare, concert, actiune de 1 Iunie, Craciun etc). Tot aici pot fi incluse si donatiile de produse deoarece in categoria reclamei se incadreaza si bunurile si serviciile oferite cu titlu gratuit ca mostre. In acelasi context pot fi incluse si sprijinirea unor publicatii ale unor organizatii neguvernamentale cu conditia ca in ele sa se regaseasca numele/sigla/mesajul sponsorului.

_________________________________________

Procedura de sponsorizare este foarte simpla. Totul se rezuma la incheierea unui contract de sponsorizare intre compania dumneavoastra si Asociatia pentru Pacienti cu Tumori Neuroendocrine din Romania, in baza caruia banii pot fi dedusi din impozitul pe profit. Virati suma in contul Asociatiei si specificati activitatea pe care doriti sa o sprijiniti.

CAMPANIA 2%

 

Puteti directiona 2% din valoarea impozitului catre asociatia noastra. Descarca aici formularul 230 (pentru contribuabilii cu venituri din salarii) si formularul 200 (pentru contribuabili cu venituri din alte surse)

_________________________________________

Prin intermediul prevederii 2% din Codul Fiscal, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea sa directioneze 2% din impozitul pe venit catre o
entitate nonprofit infiintata conform ordonantei 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.
Acest mecanism are o serie de avantaje pentru toate partile implicate – cetateni, organizatii si stat:
• este un mecanism democratic ce contribuie la transparenta politicii fiscala si bugetare
• asista organizatiile neguvernamentale in eforturile lor de a solutiona diferite probleme sociale
• le permite cetatenilor sa contribuie la eforturile de a rezolva diferite probleme sociale fara a genera insa un cost suplimentar
• degreveaza bugetul de stat avand in vedere ca serviciile oferite de organizatiile neguvernamentale sunt in general de calitate buna si
eficiente din punct de vedere al costurilor deoarece organizatiile neguvernamentale mobilizeaza resurse financiare din surse diferite
si multe implica munca voluntarilor
• creeaza o legatura intre stat, cetateni si organizatii contribuind astfel la dezvoltarea societatii civile si a capitalului social

Se creeaza un mecanism prin care un cetatean poate decide modul in care sunt cheltuiti 2% din impozitul datorat pe venit, directionand aceasta suma catre o organizatie neguvernamentala. A aparut astfel o forma de parteneriat intre cetatean, autoritati fiscale si sector ONG. Practic cetateanul spune statului modul in care vrea sa fie cheltuita o parte din impozitul sau.